Úvod > Festivaly > Rusínsky festival

Rusínsky festival

Rusínsky festival
Dátum:
20.5. - 20.5.2019
Čas konania:
15:00
Názov:
Rusínsky festival
Miesto:
Festivalová
Usporiadateľ
Amfiteáter Svidník
Popis akcie:
Dátum a miesto konania/Date and place of event: *20.5. - 26.5.2019, Amfiteáter Svidník*
Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej
úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry. V programe vystúpia:       
  
piatok  24.5. – Štefan Štec, Exact, INEKAFE a ďalší, sobota 25.5. – Vlado Michalko, Peter Vajda, FS Ilosvai, Petr Kotvald a ďalší, nedeľa 26.5. – PUĽS, Katarína Knechtová  ďalší. *Viac info/More informations:* TU !                                              program TU ! Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children: Bez zľavy. *Zmena programu vyhradená.*