Špeciálna ZŠ internátna, pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Špeciálna ZŠ internátna, pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

ZŠ, Špeciálna základná škola internátna, pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Topoľčanoch

Adresa: Ul. Pod Kalváriou č. 941, 955 01 Topoľčany
Telefón:038 / 532 33 12, 038 / 532 05 31
E-mail:szsinty@stonline.sk

Profil školy:

Škola poskytuje vzdelanie a výchovu mentálne postihnutým deťom, ktoré majú narušenú alebo systémovo nedostatočne vyvinutú reč.
Cieľom výchovy a vzdelávania je rozvíjanie komunikácie a osvojovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov pre ďalšiu profesionálnu a prirodzenú integráciu do spoločnosti. Dôraz kladieme na vyučovanie logopédie a komunikačných zručností. Žiaci sa vzdelávajú v ročníkoch prípravnom až deviatom. V škole sú vzdelávaní v 1 triede podľa IVVP aj žiaci s autizmom.

V alokovanom pracovisku DSS Topoľčany sa podľa IVVP v dvoch triedach vzdelávajú ťažko mentálne postihnutí žiaciPre deti je možnosť denného, týždenného či mesačného pobytu na internáte, ktorý patrí k vybaveniu školy.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.